Kroon

Dentalmedia.html

Wat is een kroon en wanneer maak je een kroon?


Wat een kroon is is vrij gemakkelijk uitgelegd. Wanneer een kroon gemaakt dient te worden is minder duidelijk. In bijna alle gevallen wordt een kroon geplaatst om een tand of kies  die er slecht aan toe te herstellen. Hierbij moeten we denken aan een tand of kies met een forse aantasting of met een grote restauratie (vulling). In sommige gevallen worden kronen gemaakt om esthetische redenen.  Je kunt de stand van tanden bijvoorbeeld veranderen met kronen (in bepaalde mate) , of iemand kan glazuurafwijkingen of verkleurd tand-glazuur hebben.

Sommige tandartsen adviseren sneller kronen dan andere tandartsen. Hoe komt dit? Hier kunnen diverse oorzaken voor aan te geven zijn. Zo maakt het al uit waar de tandarts is opgeleid. Op de ene universiteit probeerde men zolang mogelijk kiezen te herstellen met composiet terwijl op een andere universiteit men eerder de voorkeur geeft aan restauratie door middel van kronen. Aangezien er steeds meer buitenlands tandartsen in Nederland actief zijn is het aantal opleidingsplaatsen van de tandartsen ook diverser. Ook is de ene tandarts handiger in het maken van heel grote composietrestauraties dan dan andere. Aan de ene kant kan dit een voordeel zijn, omdat dan kronen langer uitgesteld kunnen worden. Aan de andere kant kan dit ook een nadeel zijn. Op den duur houd je nog te weinig gezond tandweefsel over om een goede kroon voldoende houvast te kunnen bieden . Het is moeilijk hier een duidelijk protocol voor te hanteren. Je kunt niet zomaar afspreken dat als een kies bijvoorbeeld voor meer dan 50% aangetast of gerepareerd is je per definitie een kroon moet maken. Daar komt nog een heel belangrijk aspect bij, en wel het financiële plaatje. Een kroon kost al gauw tussen de 400 en 750 € . (afhankelijk van materiaalkeuze, voorbehandeling,aantal zittingen etc).  Het is niet voor iedereen mogelijk voor de oplossing kroon te kiezen. Ondanks dat de tandarts vaak liever een kroon zou maken zal hij heel vaak toch nog proberen een redelijk grote aantasting met composiet te behandelen.

DM_K%26B.html