Fracturen

...komen vaak voor bij oude amalgaamvullingen en kunnen oorzaak zijn van onduidelijke pijnklachten